Bonus ponude i promocije za kazino

Kazino Uživo Bonus se odnosi na ponudu bonusa i promocija za igre uživo koje nude onlajn kazino priređivači. Ovakvih igara je sve više, ali su još uvek u zapećku u odnosu na neke od klasičnih formi. Posebno je ponuda bonusa još uvek retka za ovakvu vrstu kazino igara, ali se čini da ipak sporo napreduje. Mnogo su češći bonusi za klasične kazino igre, kao i bonusi dobrodošlice koji se daju u različitim formamam i koji se mogu iskoristiti i za ovakve igre.

Kazino Uživo Bonus

Kazino Uživo je doneo mogućnost brojnim igračima koji nemaju mogućnost ili ne žele da odu u kazino da pokušaju da zarade na ovaj način okušavajući sreću od kuće, ili pak sa nekog drugog mesta zbog široke dostupnosti usled izrađenih aplikacija i optimizovanih mobilnih verzija koje nudi većina kazina. Međutim, ponuda bonusa ne prati ovaj trend. Za konkretne igre uživo na retko kom onlajn kazinu možete naići na bonuse, za razliku od pre svega bonusa za slotove. Mogućnost koju najčešće možete iskoristiti u te svrhe su bonusi dobrodošlice ili oni koji se nude za prvi depozit ili na neko određeno vreme. Pritom čak ni oni ne postoje u svim kazinima, a i razlike mogu biti značajne u iznosu. Na nekim kazinima čak nećete generalno naići na mogućnost za bilo kakve bonuse, što je veoma čudno u današnjoj oštroj konkurenciji.

Kazino Uživo Bonus

Forme Kazino Bonusa

Cilj bonusa u kazinu je maksimizovanje broja igrača, privlačenjem novih i zadržavanjem postojećih, u čemu bi bonusi bar trebalo da su jedan od najvećih aduta kazina, pored same ponude igara. Pomenuti bonusi dobrodošlice i oni za prvi depozit mogu privući nove igrače, ali su kratkoročni sa jedne, dok sa druge strane ostaje pitanje zadržavanja već postojećih igrača, zbog čega se ponuda kazina mora stalno razvijati. Ipak, osim još uvek slabije, negde čak i nepostojeće ponude ovakvih igara, razlog za manjak bonusa za ovakve igre leži i u tome što bi značajno mogao da poveća šanse za dobitak.

Igre uživo nisu izuzetak kada se razmatraju forme mogućih bonusa na koje igrači mogu da računaju. Najzastupljeniji su bonus dobrodošlice, kešbek bonus, bonus za dopunu, bonus za platežne igrače – često nazvan VIP bonusom, a najčešće se nailazi i na turnire, koji su opet retki kod kazina uživo.

Kazino Bonus za dopunu

Često su samo deo VIP ponuda. Mogu se podizati na nedeljnom ili mesečnom nivou, u zavisnosti od konkretne ponude i kazina. Da bi se ostvario potrebno je uplatiti depozit, ali je preporučljivo da pre nego što ga iskoristite dobro razmotrite ponudu, jer ne mora sve da bude idilično kao što deluje. Ono što treba uzeti u obzir su prihvatljivi vremenski okvir, mogućnost višetrukog dobitka za višestruke depozite, visok procenat podudaranja, ali i niski zahtevi kod opklada. Bonusi mogu nositi i ograničenja kada je reč o upotrebi na samo određene igre, kao i kod načina uplate. Bonusi koji važe samo za neke od konkretnih igara su pritom veoma razuđeni i čak najčešći u domaćim kazinima, ali se igrač može prilikom odabira kazina voditi time da odabere onaj gde vidi dobru ponudu bonusa za igre koje već voli da igra.

Kazino Bonus za depozit – bonus dobrodošlice

Kazino Uživo Bonusi dobrodošlice su najčešći i čudno je kada se vidi da ga ne nude svi domaći kazino priređivači, s obzirom na to da je konkurencija na tržištu već poprilična. Može se dobiti automatski nakon registracije, nakon uplate prvog depozita, ali i za prvih nekoliko depozita. Sve zavisi od konkretnog kazina, a u nekim slučajevima gde se dobija bonus za prvih nekoliko bonusa se povećava za svaku sledeću uplatu. Međutim, ovaj bonus ne isključuje prethodni nužno, jer se negde može naići na povlasticu za nove igrače kojima se nude i bonusi za dopunu. Međutim, to je u domaćim kazinima ipak velika retkost.

Kazino Uživo Bonus

Kešbek Kazino Bonus

Specifičan Kazino Uživo Bonus odnosu na ostale jer ne povećava depozit, već je suština u većoj šansi za zaradu, za šta je potrebno da se njim raspolaže neko vreme, odnosno da se okrene dovoljno puta. Česti su u domaćim kazinima, ali su ipak i dalje zastupljeniji za sportsko klađenje. Oni se ogledaju u ostvarivanju mogućnosti za povratak dela sredstava za igrače koji ne dobiju. I ovaj bonus ne isključuje prethodne, pošto se kešbek može sresti i u sklopu bonusa dobrodošlice, odnosno neki kazini nude baš ovakvu mogućnost za novoregistrovane igrače. Računa se kao 10 i 20 procenata od gubitka na iznos od 100 evra. I ovde postoje naznake na koje igrači treba da obrate pažnju pre prihvatanja bonusa. U ovom slučaju je naročito bitan rok na koji važi bonus, ali bi se trebalo sagledati i segmenti kao što su vremenski okvir, zahtevi za klađenje, limiti i odnos procenata. Kešbek takođe može biti deo VIP paketa, što je u skladu sa činjenicom da je često uslovljen visinom uloga, pa se na taj način nekada favorizuju igrači sa većim platežnim mogućnostima. Ipak, ukoliko naiđete na mogućnost za kešbek bonus i možete ga dobiti, svakako je isplativ, jer je nemoguće da se stalno dobija, zbog same prirode kockanja.

Kešbek vs bonus na depozit

Kešbek je i zbog nekih sporednih razloga daleko prijemčiviji za igrače od onog koji uvećava depozit. Ovi razlozi se ogledaju u manjoj uslovljenosti i zahtevima koji idu uz bonus. Kešbek se automatski dobija nakon gubitka sredstava, dok ostale treba potvrditi, a i prilikom podizanja eventualnog dobitka može doći do usporavanja i prepreka kada je osvojen uz pomoć bonus-sredstava.

Kazino Uživo Bonus

Bonus za izrazito platežne igrače – Bonus za veći rizik

Postoje i Kazino Uživo Bonusi koji su povezani sa VIP statusom igrača, i koji su privilegija istih. Odnose se na one koji su spremni i mogu da ulože dosta i da rizukuju više, a najčešće su u formi bonusa za depozit. Upravo VIP igračima se mogu ponuditi i posebne nagrade ili dostupnost određenih specijalnih turnira. Do takvog statusa se, osim visokih uloga, može doći i registracijom i igranjem isključivo u jednom kazinu ili dugim boravkom u istom, a u ređim slučajevima i sakupljanjem određenih bodova.

Turniri

Na gotovo svakom onlajn kazinu u Srbiji je zastupljen neki od turnira, bilo da ih je više ili manje. Štaviše, ovakva forma zarade bonusa je čak i najčešća. Postoje neki od gotovo stalnih turnira koji su redovno prisutni na svakom kazinu, a neki od turnira se organizuju i u saradnji sa određenim provajderima, na kojima se igra više ili pak samo jedna igra tog provajdera. Turniri se organizuju i povodom određenih godišnjih doba, praznika ili pak velikih događaja, kao što je bilo na nekim kazinima u slučaju Svetskog prvenstva u fudbalu. Mogu biti i internacionalnog karaktera, kada su dobici daleko veći, a nagradni fond izražen u evrima. Takođe mogu biti oročeni na različite periode i trajati nedelju, mesec, godinu dana ili kolikogod. Nagrada može biti bonus, ali i novac koji bi igrač ukoliko ga osvoji mogao direktno da prenese na račun.

Uslovi korišćenja Kazino Bonusa

Karakteristike i uslovljenosti za svaki Kazino Uživo Bonus se mogu naći u opisu, dok uslovi korišćenja kazina generalno postoje odvojeno i tu se mogu pronaći i uopštena pravila kada je reč o bonusima. Treba obratiti pažnju na vremenska, zatim ograničenja u vezi sa visinom uloga i druga. Možda i najvažniji su uslovi za korišćenje bonusa, a tu odmah treba naglasiti da će bonus mnogo manje doprineti u igrama uživo. Ovi uslovi određuju maksimalni ulog koji stoji uz određeni bonus, ali i koliko ga je puta potrebno obrnuti da bi se došlo do dobitka. U najboljem slučaju kazina dozvoljavaju maksimalno 40 puta od iznosa bonusa. U igrama uživo međutim udeo u opkladama kom doprinosi bonus može biti znatno manji – do 20%, dok je kod slotova na maksimalnih 100%.

Kazino Uživo Bonus

Bonusi za mobilne uređaje i aplikacije

Danas je standard od kog nijedan kazino ne bi smeo da odstupa postojanje mobilne aplikacije i savršeno optimizovane verzije za pristup putem pretraživača na mobilnim uređajima – telefonima, tabletima i sl. Ono što, međutim, ne prati ovaj standard, koji mahom ispunjavaju domaći kazini, jeste da taj trend ne prati i odgovarajuća ponuda Kazino Uživo Bonusa za one korisnike koji preferiraju ovakav način igranja. Ipak, na svakom sajtu i aplikaciji domaćih kazina su uglavnom dostupne sve opcije kao i u slučaju pristupa sa računara, a izuzetak nije ni ponuda bonusa. Tako se svakako mogu koristiti na telefonu, iako se preuzmu prvobitno na kompjuteru. Postoji i praksa bonusa za preuzimanje aplikacija sa sajta akzina, ali ni ona nije prihvaćena kod priređivača koji posluju u Srbiji.

Kazino Uživo Bonus +/-

Kazino Uživo Bonus uvećavanjem sredstava koja se mogu uložiti i nekim slučajevima povećanoj mogućnosti za dobitak daju na dinamičnosti igri i čini je zanimljivom, pritom uvećavajući igračima mogućnosti da što duže igraju, ali i da zarade. Valja ipak još jednom napomenuti da je preporučljivo i neophodno detaljno se obavestiti o uslovima za korišćenje svakog bonusa. Tako se može doći do pomalo kontradiktorne situacije da je uslov za dobijanje bonusa prethodno izgubljen novac, ili da zahteva prethodno enormna ulaganja, koja možda igrač i ne može ispuniti sve i da hoće.

Zaključak

Kazino Uživo u domaćim kazinima još uvek generalno gledano nije dovoljno razvijen, što se ogleda i u ponudi Kazino Uživo Bonusa, koja jedva da je i postojeća i može se pronaći samo kod pojedinih priređivača igara na sreću. Za igrače koji preferiraju igranje uživo upravo to može biti vodilja prilikom odabira najpoželjnijeg kazina, ali svakako treba sagledati i “drugu stranu medalje”, odnosno šta treba ispuniti da bi se dobio bonus, kao i kakve eventualno posledice i prepreke mogu postojati. Konkurencija je sve veća na domaćem tržištu, pa je za očekivati da će biti kazina koji će ponuditi veće mogućnosti za bonuse kod igranja uživo igara i na taj način pokušati da pridobiju što više igrača i steknu prednost u odnosu na konkurenciju.

Scroll to Top